Hoofdluis

Jassen en luizen

De jassen worden in groene tassen aan de kapstok gehangen.

Deze tassen zijn ter voorkoming van luizen.

Voorheen kwamen eén maal per kwartaal hulpouders van het “Fonnemint” op school om de kinderen te controleren op hoofdluis. Tegenwoordig geven wij de ouders een seintje wanneer er luis bij het kind wordt geconstateerd. Er wordt voor leerlingen van het centrum verwezen naar de GGD, deze is aanwezig op het COA.