Begeleidingsmogelijkheden

Voorbeeld uit de praktijk

Sara is een negen jarig meisje en Salam een meisje van elf jaar. Beide komen uit Syrië. In eigen land hebben ze onderwijs gehad. Sara woont in een dorp dichtbij St. Annaparochie. Ze gaat op de fiets naar onze school. Salam komt iedere dag met de taxi naar de Toverbal. Beide kinderen willen graag leren. Ze zijn gemotiveerd en pikken de lesstof snel op. Door de kinderen het onderwijs op de Toverbal te laten volgen, kan Sara na een jaar uitstromen naar de reguliere basisschool in het eigen dorp en kan Salam binnen twee jaar uitstromen naar VMBO basis/kader.

Onze begeleidingsmogelijkheden

Ook bij het uitstromen naar de reguliere basisschool houdt onze knowhow niet op. Veel basisscholen vinden het spannend om een leerling te plaatsen die nog niet geheel op het gemiddelde niveau zit van de rest van de groep. In ons advies naar de ontvangende basisschool met betrekking tot de plaatsing in een bepaalde groep wordt de leeftijd van het kind meegenomen evenals de sociaal emotionele achtergrond. Overleg en afstemming tussen de Toverbal en de vervolgschool is daarbij wenselijk, evenals begeleiding en advies aan de leerkrachten. Ambulante begeleiding/nazorg van de NT2 kinderen is nodig om de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen die uitstromen naar scholen van Elan Onderwijsgroep nauwlettend te volgen en begeleiden. NT2-kinderen hebben recht op een veilige en begeleide plaatsing in hun nieuwe leeromgeving. Kennis en vaardigheden die nodig zijn om NT2 kinderen in het regulier onderwijs te begeleiden zijn specifiek. De Toverbal heeft die kennis in huis. De kennis en vaardigheden die binnen de Toverbal aanwezig zijn, kunnen tevens beschikbaar worden gesteld aan andere besturen.