Ziek melden

Ziekte en verlof

Afmelden voor ziekte

Wanneer uw kind niet naar school kan

gaan wegens ziekte, moet u dat zelf bij

de leerkracht melden.

Bezoek aan dokter of tandarts

Wanneer uw kind naar de dokter of tandarts moet, dient u dat zelf te melden bij de leerkracht. De school kan alleen verlof regelen wanneer u het afsprakenbriefje van de dokter of tandarts kunt laten zien. U mag uw kind 10 minuten voor het bezoek aan de arts uit de klas halen. Uw kind kan die dag gewoon naar school.

Wanneer u naar Leeuwarden moet, meldt u dit ook zelf bij de leerkracht en mag uw kind voor een dagdeel vrij van school voor dit doktersbezoek.

Kinderen mogen niet door een oudste broer of zus uit school worden gehaald – dit moet u zelf doen! Wij willen u erop wijzen dat uw kind leerplichtig is en wanneer hij/zij niet ziek thuis is, gewoon naar school moet!