Vakantieregeling

Vakantieregeling schooljaar 2021-2022 urenberekening

In 2006 is de nieuwe Wet op de Schooltijden van kracht geworden. De wijzigingen hebben betrekking op het totaal aantal uren per jaar, het aantal dagen per week en de MR (medezeggenschapsraad) moeten betrokken worden bij het vaststellen van de schooltijden. De tekst van de nieuwe wet luidt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen in acht schooljaren tenminsten7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de leerlingen in de eerste vier leerjaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen”. Een berekening leert dat gemiddeld in de onderbouw ( eerste vier leerjaren) tenminste 880 uur les moet worden gegeven (dit is nu ook het geval), en in de bovenbouw tenminste 940 uur (dat was tenminste 1000 uur). Het gemiddelde over het totaal aantal

lesuren moet tenminste 940 uur bedragen. Leerlingen krijgen dus over de gehele basisschoolperiode evenveel les als in het verleden het geval was